پمبافت؛ محصولات بافته شده با الیاف پنبه
  8 مورد12
رومیزی
70x40 سانتیمترتزئینی رومیزی دستبافت پارچه ای1,350,000ريالنــا مــوجــود
رو‌مبلی پمبافت
 در مجموع 1 راي
۱۰۰x۶۰ سانتی‌مترتزئینی رو مبلی دستبافت پارچه ای1,800,000ريالاضافه به سبد خريد
پارچه آشپزخانه مستطیلی
۸۰x۵۰ سانتیمترخشک کردن ظروف, دستمال آشپزخانه, دم کنیخشک کن250,000ريالاضافه به سبد خريد
پارچه آشپزخانه مستطیلی
۸۰x۵۰ سانتیمترخشک کردن ظروف, دستمال آشپزخانه, دم کنیخشک کن250,000ريالاضافه به سبد خريد
پارچه آشپزخانه
60x60 سانتی مترخشک کردن ظروف و دم کنینخی280,000ريالاضافه به سبد خريد
پارچه آشپزخانه
۶۰x۶۰ سانتی مترخشک کردن ظروف, دم کنینخی280,000ريالاضافه به سبد خريد
  8 مورد12