پمبافت؛ محصولات بافته شده با الیاف پنبه
  5 مورد1
حوله سر راه راه آبی
۸۵x۴۵ سانتیمترخشک کردن مو و دست و صورتحوله پنبه ای مخصوص سر495,000ريالبا احتساب 10% تخفيفاضافه به سبد خريد
حوله سر نارنجی
۸۵x۴۵ سانتیمترخشک کردن مو و دست و صورتحوله پنبه ای مخصوص سر495,000ريالبا احتساب 10% تخفيفاضافه به سبد خريد
حوله سر زرشکی
92x48 سانتیمترخشک کردن موی سرحوله پنبه ای مخصوص سر495,000ريالبا احتساب 10% تخفيفاضافه به سبد خريد
حوله سر سبز
۹۲x۴۸ سانتیمترخشک کردن موحوله لطیف نخی495,000ريالبا احتساب 10% تخفيفاضافه به سبد خريد
حوله سر طبیعت
92x48 سانتیمترخشک کردن موحوله لطیف نخی495,000ريالبا احتساب 10% تخفيفاضافه به سبد خريد
  5 مورد1