پمبافت؛ محصولات بافته شده با الیاف پنبه
  5 مورد1
حوله سر راه راه آبی
۸۵x۴۵ سانتیمترخشک کردن مو و دست و صورتحوله پنبه ای مخصوص سر550,000ريالاضافه به سبد خريد
حوله سر نارنجی
۸۵x۴۵ سانتیمترخشک کردن مو و دست و صورتحوله پنبه ای مخصوص سر550,000ريالاضافه به سبد خريد
حوله سر زرشکی
92x48 سانتیمترخشک کردن موی سرحوله پنبه ای مخصوص سر550,000ريالاضافه به سبد خريد
حوله سر سبز
۹۲x۴۸ سانتیمترخشک کردن موحوله لطیف نخی550,000ريالاضافه به سبد خريد
حوله سر طبیعت
92x48 سانتیمترخشک کردن موحوله لطیف نخی550,000ريالاضافه به سبد خريد
  5 مورد1