پمبافت؛ محصولات بافته شده با الیاف پنبه
  7 مورد12
حوله سر راه راه آبی
۸۵x۴۵ سانتیمترخشک کردن مو و دست و صورتحوله پنبه ای مخصوص سر550,000ريالاضافه به سبد خريد
حوله دست سفید
۸۰x۵۰ سانتیمترخشک کردن دست و صورت, حوله آشپزخانهحوله پنبه ای مخصوص دست350,000ريالاضافه به سبد خريد
حوله سر نارنجی
۸۵x۴۵ سانتیمترخشک کردن مو و دست و صورتحوله پنبه ای مخصوص سر550,000ريالاضافه به سبد خريد
حوله سر زرشکی
 در مجموع 1 راي
92x48 سانتیمترخشک کردن موی سرحوله پنبه ای مخصوص سر550,000ريالاضافه به سبد خريد
حوله دست راه راه
 در مجموع 1 راي
۸۰x۵۰ سانتیمترخشک کردن دست و صورت حوله پنبه ای مخصوص دست350,000ريالاضافه به سبد خريد
حوله سر سبز
۹۲x۴۸ سانتیمترخشک کردن موحوله لطیف نخی550,000ريالاضافه به سبد خريد
  7 مورد12