پمبافت؛ محصولات بافته شده با الیاف پنبه
  11 مورد12
حوله سر راه راه آبی
۸۵x۴۵ سانتیمترخشک کردن مو و دست و صورتحوله پنبه ای مخصوص سر550,000ريالاضافه به سبد خريد
حوله بند دار سر
۵۰x۶۵ سانتی مترخشک کردن موحوله پنبه ای مخصوص سر650,000ريالاضافه به سبد خريد
حوله دست سفید
۸۰x۵۰ سانتیمترخشک کردن دست و صورت, حوله آشپزخانهحوله پنبه ای مخصوص دست350,000ريالاضافه به سبد خريد
حوله سر نارنجی
۸۵x۴۵ سانتیمترخشک کردن مو و دست و صورتحوله پنبه ای مخصوص سر550,000ريالاضافه به سبد خريد
حوله سر زرشکی
 در مجموع 1 راي
92x48 سانتیمترخشک کردن موی سرحوله پنبه ای مخصوص سر550,000ريالاضافه به سبد خريد
حوله استخری
دستبافت پمبه ای1,400,000ريالاضافه به سبد خريد
  11 مورد12