پمبافت؛ محصولات بافته شده با الیاف پنبه
  11 مورد12
حوله سر راه راه آبی
۸۵x۴۵ سانتیمترخشک کردن مو و دست و صورتحوله پنبه ای مخصوص سر495,000ريالبا احتساب 10% تخفيفاضافه به سبد خريد
حوله بند دار سر
۵۰x۶۵ سانتی مترخشک کردن موحوله پنبه ای مخصوص سر585,000ريالبا احتساب 10% تخفيفاضافه به سبد خريد
حوله دست سفید
۸۰x۵۰ سانتیمترخشک کردن دست و صورت, حوله آشپزخانهحوله پنبه ای مخصوص دست350,000ريالاضافه به سبد خريد
حوله سر نارنجی
۸۵x۴۵ سانتیمترخشک کردن مو و دست و صورتحوله پنبه ای مخصوص سر495,000ريالبا احتساب 10% تخفيفاضافه به سبد خريد
حوله سر زرشکی
92x48 سانتیمترخشک کردن موی سرحوله پنبه ای مخصوص سر495,000ريالبا احتساب 10% تخفيفاضافه به سبد خريد
حوله استخری
دستبافت پمبه ای1,260,000ريالبا احتساب 10% تخفيفاضافه به سبد خريد
  11 مورد12