پمبافت؛ محصولات بافته شده با الیاف پنبه
  21 مورد<<<1234
حوله سر زرشکی
 در مجموع 1 راي
92x48 سانتیمترخشک کردن موی سرحوله پنبه ای مخصوص سر550,000ريالاضافه به سبد خريد
حوله استخری
دستبافت پمبه ای1,400,000ريالاضافه به سبد خريد
حوله استخری
دستبافت پمبه ای1,400,000ريالاضافه به سبد خريد
حوله استخری
دستبافت پمبه ای1,400,000ريالاضافه به سبد خريد
پارچه زینتی
۶۰x۶۰سانتی متررومیزی,خشک کردن ظروف, دم کنی, آبگیردستبافت پمبه ای350,000ريالاضافه به سبد خريد
حوله استخری
۷۰x۱۷۰ سانتی مترخشک کردن پوست بدندستبافت پمبه ای1,400,000ريالاضافه به سبد خريد
  21 مورد<<<1234